Zenytalstudio

En aquesta ocasió un bon amic i company m'ha demanat rehabilitar el seu antic estudi situat en una nau industrial en una nova residencia on poder treballar, fer molt més còmode l'estança dels clients i models a retratar, una zona diàfana i multi disciplinari on poder conviure dia a dia amb la feina, es tracte d'una nau de 10m per 10m amb una alçada de 6m.

En esta ocasión un buen amigo y compañero me ha pedido rehabilitar su antiguo estudio situado, en una nave industrial en una nueva residencia donde poder trabajar, hacer mucho más cómodo el aposento de los clientes y modelos a retratar, una zona diáfana y multidisciplinario donde poder convivir día a día con el trabajo, se trata de una nave de 10m por 10m con una altura de 6m 

En aquesta ocasió un bon amic i company m'ha demanat rehabilitar el seu antic estudi situat en una nau industrial en una nova residencia on poder treballar, fer molt més còmode l'estança dels clients i models a retratar, una zona diàfana i multi disciplinari on poder conviure dia a dia amb la feina, es tracte d'una nau de 10m per 10m amb una alçada de 6m, en aquest projecte concretament hem decidit crear un altell, què, amés d'ampliar la zona habitable preservarem la intimitat en tot moment, el bany ubicat anterior ment en un racó de la nau, l'hem traslladat cap a l'exterior, dotant-lo de llum natural i una sortida directe d'aires, la cuina en forma de "L" aprofitant el racó exterior de la cantonada, així afavoreix el trànsit de l'estança, les habitacions es situaran a l'altell,on hi trobem una balconada interior per poder fer fotografia amb angles zenital. 

 

 

En esta ocasión un buen amigo y compañero me ha pedido rehabilitar su antiguo estudio en una nueva residencia donde poder trabajar, hacer mucho más cómodo el aposento de los clientes y modelos a retratar, una zona diáfana y multidisciplinario donde poder convivir día a día con el trabajo, se trata de una nave de 10m por 10m con una altura de 6m, en este proyecto concretamente hemos decidido crear un altillo, que, además de ampliar la zona habitable preservaremos la intimidad en todo momento, el baño ubicado anterior mente en un rincón de la nave, lo hemos trasladado hacia el exterior, dotándolo de luz natural y una salida directa de aires, la cocina en forma de "L" aprovechando el rincón exterior de la esquina, así favorece el tránsito del aposento, las habitaciones se situarán en el altillo,donde encontramos un balcón interior para poder hacer fotografía con ángulos cenital.    

Escribir comentario

Comentarios: 0

Didac@dsz.es
Dsz.photograph@gmail.com
+34 622914796