EDIFICI ANUNCI

La disciplina de l’esport es centre en el moviment i l’esforç físic que aquest representa.

 

Concepte: Moviment

 

De manera natural, tots  els  éssers vius  d’aquest planeta perceben el  moviment  d’una o  altre manera, uns amb el só, com ara els rats penats, d’altres amb les variacions tèrmiques com les serps. els humans, el moviment el percebem principal ment de manera visual, degut a l’entorn, altament sorollós on es desenvolupa quotidianament, aquest ha resultat el principal sentit de la majoria d’humans.

moviment = percepció  humana = visual.

 

L’objectiu principal d’aquest projecte és millorar la comunicació del centre social  ubicat  a  l’edifici,  informant  a  l’hora  de  quines  son  les  seves activitats,  el  públic  a  qui  va  dirigit  el  missatge  és  extens tant en edats, condicions socials o actitud  física,  al tractar­se d’una publicitat estàtica, i un públic tant extens, tampoc hi ha un horari preestablert com a principal o de gran valor,  igualment  la ubicació de l’edifici, amb carreteres, carrers i parcs propers dinamitzen la varietat de vianants i espectadors.

 

Un edificio estático, sóbrio pero de gran visibilidad desde múltiples direcciones y distancias que alverga; unas oficinas governamentales destinadas a la consulta y gestión de deportes minoritários.

 

El objetivo es, acentuar la visibilidad e informar a la vez que llamar la atención al transeunte.

 

creamos un sistema miltidireccional para cada estilo de transeunte.


Escribir comentario

Comentarios: 0

Didac@dsz.es
Dsz.photograph@gmail.com
+34 622914796