Deconstructivisme

Interior de la casa Brisbane street Additions

“Deconstructivisme”


El següent article tractarà de com va afectar la influència de l'art rus descontructiu dels anys 20 i les teories deconstructivistas del filòsof Jacques Derrida en el moviment artístic deconstructivisme sorgit a la fi dels 80 del passat segle XX, centrant-nos en l'arquitectura i els seus interiors.
En el document es parla dels antecedents arquitectònics deconstructivistes, així com el seu desenvolupament actual en edificacions civils, un exemple és la residència de Frank Gehry en Santa Mónica o la casa "Brisbaten street Additions" de l'estudi "Rad Arquitecture "que desenvoluparem posteriorment.

Finalment, farem una relació gràfica on es compararà l'estil deconstructivista amb altres estils arquitectònics contemporanis. 

S'ha escollit el deconstructivismo com a estil arquitectònic a desenvolupar en aquest treball per les seves condicions mediàtiques i destrossadores amb el llenguatge clàssic, les formes orgàniques i la singularitat artística als edificis, així com la percepció d'un cert caos controlat.
Particularment, sempre m'ha cridada l'atenció la casa dançant localitzada a la ciutat Praha dels arquitectes Frank Gehry i Vlado Milunić, projecte clarament deconstructivista inspirat en Ginger Rogers i Fred Astaire.


La curiositat sobre aquest estil em porta a conèixer la casa “Brisbane street additions” com a projecte més recent, la força en les seves línies i seguretat en el traç, la brutalitat de l'ocupació en els materials és un punt a favor per haver estat aquest projecte com a mereixedor del seu estudi, observant les seves influències tant en exterior com a interior, adonant.me de les múltiples variacions d'aquest nou llenguatge.

Deconstructivisme


Estil que es donà a conèixer a finals dels anys 80 del segle XX, amb la recopilació d'obres arquitectòniques en l'exposició "Arquitectura decontructivista" al museu MOMA de Nova York i la Tate Gallery de Londres.


Escola caracteritzada pel seu procés de disseny, disseny no lineal, fragmentació de la forma, manipulació de la superfície estructural i per el rebuig al cobriment de materials i la geometria de línies rectes "verticals o horitzontals" cridada *euclidiana, estil proper al simbolisme i el rebuig a l'ornamentació sorgit en resposta al post-modernisme, corrent arquitectònic comparable al Manierisme pel que fa al Renaixement i la seva descomposició del llenguatge clàssic, oposant-se a les idees racionalistes i ordenades del moviment modern com; la forma serveix a la funció. Estil molt més proper a les referències històriques.


La principal influència de les teories arquitectòniques deconstructivistas provenen del filòsof Jacques Derrida, que col·laborà ​​estretament amb l'arquitecte Peter Eisenman en diferents projectes arquitectònics centrats en la cerca per la "metafísica de la presència" o el que és el mateix, l'absència és deguda per la presència i viceversa, pensament reflectit en la importància del sòlid i el buit.

 "jued museum Daniel Libenskind"
"jued museum Daniel Libenskind"

Un dels màxims exponents d'aquesta influència és Daniel Libeskind, arquitecte del museu jueu de Berlín d'estil deconstructivista expressionista, edifici sense accessos visibles des de l'exterior, l'entrada es realitza des de l'antic museu de la joventut alemanya, edifici de planta en ziga-zaga o de raig, que es caracteritza per la façana principal de titani i zinc, finestres amb orientacions i formes inusuals i gran presència d'angles aguts en parets, els sòls són inclinats i de formigó vist. 

proun 1a bridge 1919.
proun 1a bridge 1919.

- Altres influències modernes de l'estil deconstructivista provenen del constructivisme i el futurisme rus de principis del segle XX, pintures de Lissitzky, Kazimir Malévich, Naum Gabo i Alexander Rodchenko van ser referents per a arquitectes com Zaha Hadid o Coop Himmelblau, que reben del constructivisme rus els motius gràfics com la barra rectangular, el quadrat, el cercle i el tascó triangular. Artistes com Lissitzky en la seva sèrie Prouns va agrupar geometries oscilant en el buit lliurament, creant formes que Proun 1A bridge, Lissitzky semblen demanar unions estructurals de ferro i fusta.


Hem parlat de les relacions i influències del decontruvisme amb altres corrents o estils artístics i filosòfics moderns, però per trobar el primer referent que es podria considerar deconstructivista ens caldria anar fins a la Itàlia del segle XVI, concretament en els jardins del castell de Orsini en Bomarzo, on s'observa una clara desvinculació de l'arquitectura euclidiana, buscant cert simbolisme en la forma.


  Crítics del deconstructivismo desqualifiquen aquest estil com " un exercici formal i de poc contingut social", Kenneth Frampton ho descriu com a elitista (Frampton,Kenneth. Modern Architecture: A Critical History. Thames & Hudson, 3ª edició 1992, pàg. 313)

 Altres qüestionen " l'impacte en futures generacions d'una arquitectura que rebutja el passat". (N,James Stevens [2006]. A Dictionary of Architecture and Landscape Architecture (Paperback). Second (en anglès). Oxford University Press, p. 880 pàgines. )


Casa Brisbane street Additions

Estudio d'arquitectura: *RAD 
Situat en Brisbane street St., Lauceston 72 50 Austràlia.
Grup de disseny: Lynn Churchill, Craig Riley, Patrick hubble i Kelwin Wong.

Materials: Formigó armat i acer tallin.
Any: 2004
Tipologia : Habitacional.
Definició: ampliació d'una llar existent.

L'interior de la casa Brisbane es compon de diferents plantes, les cotxeres en el soterrani comunicades a un dels dormitori obert al pati interior, convertit aquest en zona spa, elespaciosocial de la casa, situada en la planta mitjana es fet tot ell del mateix paviment, aquest es mou des de l'exterior a l'interior i a l'exterior de nou, partint del carrer i estenent-se a través d'una sèrie de moments domèstics recorrent la cuina, el menjador i acabant en la terrassa. La grata sinceritat dels materials així com el minimalisme en la empleabilidad i la irrupció de línies no paral·leles fa d'aquests projecte una experiència de recorregut visual continu, i en moviment.


Iniciatives de disseny, com les seleccions de materials, contribueixen als principis del disseny solar passiu d'ombreig i control de la massa tèrmica per climatitzar l'edifici. L'aigua de pluja recollida des del sostre es purifica i s'emmagatzema per al seu ús com a aigua potable, mentre que l'aigua obtinguda de la terrassa i el pati *spa pavimentat de terrassa es recicla per a vàter, Materials de manteniment perdurables , com el formigó, l'acer tallin i terratzo expressen una resistència llarg i permet avantatges econòmics a llarg termini. El Sòl radiant a les habitacions, electrodomèstics de baix consum energètic i les cèl·lules fotovoltaiques ajuden a disminuir l'impacte ambiental.

 Edifici situat en una parcel·la mitgera a desnivell, besant els dos carrers de la illa, es compon per dos cossos, el primer, realitza les tasques d'accés a peu de l'immoble , sent de clara influència anglesa, d'una sola planta i descentrada, formada pel corredor o passadís que articula les quatre estades i el bany.


 El segon cos, construït amb posterioritat recull l'accés a la cotxera, és de majors dimensions que la primera, i és format de tres plantes d'influència deconstructvista, estructura que allotja el pàrquing i una habitació amb bany d'estil suite en la planta soterrani i superior. 


 L'envol-vent d'aquest segon cos es caracteritza per uns murs de formigó en brut disposats en angle aguts, com si estiressin i empenyessin uns a uns altres amb la intenció de definir el contorn estructural de la llar afectant tant en l'exterior com a l'interior, buscant el límit en moviment continu, mitjançant la compressió i la tensió, contradient les tradicions de l'estructura i el contenidor. S'ha dotat a l'edifici d'una estructura d'acer i vidre per definir la nova edificació de la ja existent, cobrint les funcions de llanterna o cel obert que permet il·luminar l'habitatge amb llum natural i vistes directes a l'exterior.


Escribir comentario

Comentarios: 0

Didac@dsz.es
Dsz.photograph@gmail.com
+34 622914796