LA Pastora (Subsol)

   Casa situada a Castellar del Vallès al C / Passeig. Es tracta de una edifici vinculat a la urbanització impulsada per la iniciativa de Josep Tolrà a finals de segle XIX i remodelada a finals del XX.    

   Casa "modernista" distribuïda en tres parts:baixos,primer pis i exterior. Els baixos consten de dues sales, una cuina / menjador i accés directe al pati exterior. A la primera planta hi trobem tres habitacions, un balcó exterior i un altre de interior amb un petit bany al costat. El jardí té un pou amagat i un terrat amb un taller / magatzem a sota.    

La restauració del edifici es farà respectant la seva singularitat i estructura original, ja que és tracta de un tipus de construcció en perill d'extinció i molt representativa de la expansió econòmica de la vila a finals de segle XIX.

Baixos:  És el espai on transcorria tradicionalment bona part de la vida domèstica passarà a ser un lloc de recreació i divulgació cultural obert al públic en general.   Oferiran  servei de bar i xarxa Wify a tots aquells que desitgin fer de La Pastora un punt de trobada o lloc de reunió. 

 

Primera planta:Originalment aquest era un espai reservat per a les diferents estances o dormitoris de l'habitatge juntament amb un petit bany que es troba al balcó interior de la planta. Les habitacions es transformaran en sales polivalents on s'hi duran a terme diferents activitats culturals i cursos de diferents matèries.

Exterior:    L'exterior o jardí de la casa es convertirà en un petit hort, terrassa, així com un espai de música en viu on puguin treballar alhora diferents artistes aprofitant que hi ha el taller o magatzem on aquests podran impartir classes en les seves respectives especialitats.

Els baixos consten de una cuina, un menjador, un bany, un rebost i un rebedor. Amb la rehabilitació de aquesta zona volem aconseguir un espai confortable que convidi als visitants a relaxar-se tot prenent un te o cafè. En aquesta mateixa planta el visitant hi trobaràtota l’informació relacionada amb les diferents activitats, cursos i tallers que anirà programant el col.lectiu La Pastora i l’Associació Cultural Subsòl. Qualsevol tipus de divulgació artística i cultural que serveixi per promoure els diferents serveis que ofereixen entitats com aquestes, es desenvoluparà també en aquesta mateixa planta.

 

-Rebedor: Punt d'atenció al públic i informació sobre les diferents activitats que s'aniran organitzant.

 -Rebost ...WC (?).-Menjador: Continuarà sent un espai reservat al paladar i on es podran degustar diferents varietats de postres, te i cafè. La música acompanyarà en tot moment al visitant...

-Cuina: La rehabilitació d'aquesta part de la casa, malgrat pugui implicar sovint canvis importants pel que fa a la presència i l'ús d'electrodomèstics, es durà a terme conservant, no obstant, la cuina de ferro colat que tant caracteritza aquestes llars del passat.


Primera planta: Originalment aquest era un espai reservat per a les diferents estances o dormitoris de l'habitatge juntament amb un petit bany que es troba al balcó interior de la planta. Les habitacions es transformaran en sales polivalents on s'hi duran a terme diferents activitats culturals i cursos de diferents matèries.

 

Exterior:    L'exterior o jardí de la casa es convertirà en un petit hort, terrassa, així com un espai de música en viu on puguin treballar alhora diferents artistes aprofitant que hi ha el taller o magatzem on aquests podran impartir classes en les seves respectives especialitats.


 

Casa situada en Castellar del Vallès al C / Paseo. Se trata de una edificio vinculado a la urbanización impulsada por la iniciativa de Josep *Tolrà a finales de siglo XIX y remodelada a finales del XX. 
Casa "modernista" distribuida en tres partes:bajos,primer piso y exterior.

Los bajos constan de dos salas, una cocina / comedor y acceso directo al patio exterior.
A la primera planta encontramos tres habitaciones, un *balcó exterior y otro de interior con un pequeño baño al lado. El jardín tiene un pozo escondido y una azotea con un taller / almacén debajo. 
La restauración del edificio se hará respetando su singularidad y estructura original, puesto que es trata de un tipo de construcción en peligro de extinción y muy representativa de la expansión económica de la villa a finales de siglo XIX.

Bajos:
Es el espacio donde transcurría tradicionalmente buena parte de la vida doméstica pasará a ser un lugar de recreación y divulgación cultural abierto al público en general. 
Ofrecerán servicio de bar y red *Wify a todos aquellos que deseen hacer de La Pastora un punto de encuentro o lugar de reunión. 

Primera planta:
Originalmente este era un espacio reservado para los diferentes aposentos o dormitorios de la vivienda junto con un pequeño baño que se encuentra al *balcó interior de la planta. Las habitaciones se transformarán en salas polivalentes donde se llevarán a cabo diferentes actividades culturales y cursos de diferentes materias.

Exterior:
El exterior o jardín de la casa se convertirá en un pequeño huerto, terraza, así como un espacio de música en vivo donde puedan trabajar a la vez diferentes artistas aprovechando que hay el taller o almacén donde estos podrán impartir clases en sus respectivas especialidades.


Los bajos constan de una cocina, un comedor, un baño, una despensa y un recibidor. Con la rehabilitación de esta zona queremos conseguir un espacio confortable que invite a los visitantes a relajarse tomando un té o café. En esta misma planta el visitante *trobaràtota la información relacionada con las diferentes actividades, cursos y talleres que irá programando el colectivo La Pastora y la Asociación Cultural Subsuelo. Cualquier tipo de divulgación artística y cultural que sirva para #promover los diferentes servicios que ofrecen entidades como estas, se desarrollará también en esta misma planta.

-Recibidor: Punto de atención al público e información sobre las diferentes actividades que se irán organizando. 
-Despensa ...WC (?).
-Comedor: Continuará siendo un espacio reservado al paladar y donde se podrán degustar diferentes variedades de postres, té y café. La música acompañará en todo momento al visitante...
-Cocina: La rehabilitación de esta parte de la casa, a pesar de pueda implicar a menudo cambios importantes en cuanto a la presencia y el uso de electrodomésticos, se llevará a cabo conservando, no obstante, la cocina de hierro fundido que tanto caracteriza estos hogares del pasado.

Primera planta:
Originalmente este era un espacio reservado para los diferentes aposentos o dormitorios de la vivienda junto con un pequeño baño que se encuentra al *balcó interior de la planta. Las habitaciones se transformarán en salas polivalentes donde se llevarán a cabo diferentes actividades culturales y cursos de diferentes materias.

Exterior:
El exterior o jardín de la casa se convertirá en un pequeño huerto, terraza, así como un espacio de música en vivo donde puedan trabajar a la vez diferentes artistas aprovechando que hay el taller o almacén donde estos podrán impartir clases en sus respectivas especialidades.

Didac@dsz.es
Dsz.photograph@gmail.com
+34 622914796